Newsflash
Home arrow Wydarzenia arrow Wiadomości arrow Wyrób wina z winogron krajowych
Wyrób wina z winogron krajowych
Napisał Administrator   
piątek, 24 luty 2006

W Biuletynie informacyjnym wydawanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znalazły się kolejne wątki dotyczące rozwoju winiarstwa w Polsce. W dokumencie Biuletyn informacyjny Nr 1 - 2/2006 (102)”  na stronie 14tej czytamy:

Wyrób wina z winogron krajowych
Zmiana przepisów prawa Unii Europejskiej
Podstawową zasadą unijnego prawa w zakresie wspólnej organizacji rynku wina jest to, iż wyrób wina z winogron pozyskanych z krajowych upraw winorośli z przeznaczeniem do obrotu może być prowadzony wyłącznie w państwach członkowskich, których terytoria są objęte tzw. strefami uprawy winorośli, na podstawie przepisów rozporządzenia Rady nr 1493/99 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina. Producenci wina, działający poza tymi strefami uprawy winorośli, mogą jedynie produkować wino z surowców sprowadzanych z tych państw członkowskich, których terytoria są objęte strefami uprawy winorośli.
Z uwagi na to w czasie negocjacji akcesyjnych w Kopenhadze ustalono i zapisano w art. 28 (a) Załącznika II.6A do Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, iż po 1maja 2004r. zostanie podjęta decyzja o zakwalifikowaniu Polski do strefy A uprawy winorośli i tym samym, o wpisaniu terytorium Polski do załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina.
Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 kwietnia 2004r został złożony do Komisji Europejskiej wniosek o objęcie terytorium Polski strefą A uprawy winorośli. Podstawą do tego wystąpienia było dokonanie implementacji przepisów UE w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina w ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Ustawa ta m.in. wprowadziła zasady wyrobu wina z upraw własnych, umożliwiające każdemu zainteresowanemu podmiotowi rozpoczęcie takiej działalności po objęciu Polski strefą uprawy winorośli. Wraz z wnioskiem przekazane zostały informacje o wielkości powierzchni uprawy winorośli uzyskane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 r. Ustalono wówczas, że winorośl uprawiana jest w 1933 gospodarstwach rolnych, a łączna powierzchnia tej uprawy wynosi ok. 155 hektarów.
W dniu 20 grudnia 2005 r. Rada Ministrów Unii Europejskiej przyjęła projekt zmiany rozporządzenia Rady nr1493/99 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, na podstawie którego Polska została zaliczona do grupy państw członkowskich, w których prawo Unii Europejskiej zezwala na sprzedaż wina wyprodukowanego z winogron z winnic krajowych.
Wraz z przyjęciem ww. rozporządzenia Rady zostały usunięte ograniczenia możliwości produkcji wina z upraw krajowych z przeznaczeniem do obrotu.
Wejście w życie przyjętej przez Radę Ministrów Unii Europejskiej zmiany rozporządzenia Rady nr 1493/99 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina może zapewnić dodatkowe źródła dochodów w rolnictwie, w tych regionach Polski, gdzie warunki glebowo−klimatyczne umożliwiają uprawę winorośli. Włączenie terytorium Polski do strefy A uprawy winorośli nakłada zarówno na producentów, jak i administrację szereg nowych zadań i obowiązków wynikających z przepisów Unii Europejskiej. Będą one implementowane stopniowo, w zależności od poziomu rozwoju wielkości powierzchni uprawy winorośli i produkcji wina. W związku z tym przygotowany został projekt zmiany przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Projekt ten ma na celu zapewnienie efektywnego wykonywania obowiązków administracji w zakresie kontroli jakości handlowej produktów winiarskich, kontroli upraw winorośli. Projekt określa także zasady gromadzenia informacji niezbędnych do oceny potencjału produkcyjnego. Przygotowane zostały także przepisy w zakresie przeprowadzenia przez producentów wina zabiegu wzbogacania winogron zebranych z upraw winorośli, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz moszczy gronowych i nowych win w trakcie fermentacji. Powyższe zmiany przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. powinny wejść w życie przed rozpoczęciem się najbliższego roku produkcji wina 2006/2007 rozpoczynającego się w dniu 1 sierpnia br.

KRZYSZTOF POTOCKI
DEP. WSPÓLNEJ ORGANIZACJI RYNKÓW ROLNYCH
TEL.: (0−22) 623−14−24”


Ostatnia aktualizacja ( piątek, 24 luty 2006 )
< Poprzedni   Następny >

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team