Newsflash
Home arrow Winnice arrow Winnice obecnie arrow Konkurs fotograficzny "Moja Winnica"
Konkurs fotograficzny "Moja Winnica"
Napisał Maciej   
środa, 26 wrzesień 2007
Mamy przyjemność ogłosić konkurs fotograficzny o tematyce winiarskiej - "Moja Winnica". Pierwsze trzy miejsca premiowane będą atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, poza tym zdjęcia nadesłane przez laureatów będą opublikowane na portalu Winnice Polskie.


Nagrody konkursowe
Fot. 1. Nagrody konkursowe.

Regulamin konkursu.

1. Organizatorem konkursu jest portal Winnice Polskie.
2. Uczestnikiem konkursu może być każdy użytkownik zarejestrowany w portalu Winnice Polskie.
3. Zdjęcia powinny prezentować winnicę lub ogródek winoroślowy uczestnika konkursu. Mogą przedstawiać dowolny widok winnicy: szeroki plan, fragment, pojedynczy krzew winorośli, grona, jagody itp. Technika wykonania prac jest dowolna.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksimum pięć fotografii wykonanych w dowolnym okresie. Każde ze zdjęć, nadesłane przez jednego uczestnika będzie oceniane oddzielnie.
5. Oceny zdjęć dokona jury, w skład którego wchodzą autorzy portalu Winnice Polskie. Oceniana będzie wartość artystyczna zdjęć.

6. Zdjęcia w formacie jpg o rozmiarze zbliżonym do 1600x1200 pikseli należy nadsyłać w formie załączników pocztą elektroniczną na adres: . Pojedynczy plik powinien mieć objętość od 100KB do 1 MB.

7. Zdjęcia nie powinny zawierać napisów: daty, czasu wykonania, cyfr itp. Nazwa pliku uważana będzie za tytuł pracy.

8. W treści e-maila prosimy podać imię i nazwisko autora, nick z portalu Winnice Polskie oraz komentarz do zdjęcia - umiejscowienie winnicy, nazwę obiektu przedstawionego na zdjęciu.

9. Zdjęcia należy nadsyłać do 15.10.2007 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 31.10.2007 r. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o werdykcie jury.

10. Nagrody.
I miejsce:         
                        aktywne drożdże winiarskie Oenoferm Rouge firmy Erbslöh 100g *)
                        aktywne drożdże winiarskie Oenoferm Freddo firmy Erbslöh 100g
                        firmowy zestaw Winnic Polskich do pomiaru kwasowości moszczu i wina

II miejsce: 
                        aktywne drożdże winiarskie Oenoferm Rouge firmy Erbslöh 100g
                        firmowy zestaw Winnic Polskich do pomiaru kwasowości moszczu i wina

III miejsce:     
                        aktywne drożdże winiarskie Oenoferm Freddo firmy Erbslöh 100g
                        firmowy zestaw Winnic Polskich do pomiaru kwasowości moszczu i wina.

Nagrodzone prace będą ponadto opublikowane na portalu Winnice Polskie.
11. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane laureatom na koszt organizatora w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w portalu Winnice Polskie. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym wyłącznie do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z późniejszymi zmianami).

Autorzy portalu Winnice Polskie

*) – drożdże na cele konkursowe zostały przekazane nieodpłatnie przez firmę Erbslöh. Są opakowane w oryginalne, hermetyczne torebki.
Ostatnia aktualizacja ( środa, 26 wrzesień 2007 )
< Poprzedni   Następny >

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team