Newsflash
Home arrow Uprawa winorośli arrow Artykuły arrow Winobranie 2006
Winobranie 2006
Napisał Administrator   
czwartek, 12 październik 2006

Zaczęło się!
Regent

Po długim okresie oczekiwania na pełną dojrzałość fizjologiczną, po oczekiwaniu na sprzyjającą pogodę i wreszcie po serii ostatecznych pomiarów zdecydowaliśmy się na zbiory. Jedną z niespodzianek  tego sezonu jest dojrzewanie Rondo na tle Regenta. Zapraszamy do szczegółowych relacji.

Winnica Mierzęcin
Wobec nadchodzącej fali opadów w dniu 1/10 zebrano odmianę Regent, od której w zasadzie rozpoczęło się winobranie na większą skalę.

Pomiary moszczu wykazały następujące wyniki:
cukier 21,0 % sacharozy,
kwasowość: 6,3 g/l.
Otrzymane wyniki są zgodne ze wstępnymi pomiarami jakie dokonywane były w okresie poprzedzającym zbiory.

Uzyskane wyniki dla Regenta:
Data

Cukier Bx (% sacharozy)

Kwasowość g/l

Uwagi

23/08

1618/09

20,219/09

20,2

9


22/09

20

7

taniny nie do końca dojrzałe
Poniższe pomiary pochodzą z większych losowych próbek
25/09

21,0

7,8


27/09

21,2

7,0


29/09

21,2

7,0

(dwa dni po deszczu w nocy)

1/10

21,2

6,4


1/10 
21,0
6,3
uzyskany moszcz,  taniny wydają się być bardzo  dojrzałe

Cechą charakterystyczną jest to, że kwasowość spada do odpowiednich poziomów w momencie gdy już nie wzrasta cukier. Na kilka dni przed zbiorami spadki te mogą być bardzo szybkie. Konieczne jest więc monitorowanie poziomu kwasowości. Także w Polsce może się zdarzać sytuacja gdy otrzymamy moszcz o zbyt niskiej kwasowości i wydaje się, że tyczyć się to może w szczególności m.in. odmiany Regent.

W dniu 5/10 odbyły się zbiory Merzlinga i Sibery.
Pomiary moszczu będącego cuvee z tych dwóch odmian  wykazały następujące wyniki:
cukier  18,3 % sacharozy,
kwasowość: 6,2 g/l.

Uzyskane wyniki dla odmiany Merzling:
Data

Cukier Bx (% sacharozy)

Kwasowość g/l

Uwagi                                                       

18/08

11,018/09

19,226/09

23,53/10

21,4

5,5


5/10
>22

uzyskany moszcz w znacznej części jagody zbotrytyzowane


Grona Merzling

Uzyskane wyniki dla odmiany Sibera:
Data

Cukier Bx (% sacharozy)

Kwasowość g/l

Uwagi

18/09

17,0

6,5

wybrane jagody

24/09

17,5

5,5

wybrane jagody

2/10

17,0

5,5

wybrane jagody

5/10
16
6,5
uzyskany moszcz


W dniu 7/10 odbyły się zbiory Rondo.

Uzyskane wyniki dla Rondo:
Data

Cukier Bx (% sacharozy)

Kwasowość g/l

Uwagi

18/08

17,0


wybrane najlepsze jagody

23/08

17,0

13,0

wybrane najlepsze jagody

12/09

21,0

7,5

wybrane najlepsze jagody – tylko częściowo wybarwione pestki

16/09

22,0

9,0

wybrane najlepsze jagody

22/09

22,0

6-7

wybrane jagody, pestki brązowo-zielone

24/09

20

6,5

wybrane jagody

-

-

-

Poniższe pomiary pochodzą z większych losowych próbek

25/09

20,0

8,0


27/09

20,2

9,0

stopniowe dalsze wybarwianie pestek

29/09

20,2

8,5

dwa dni po deszczu w nocy

1/10

20,0

7,4

pestki wciąż nie do końca wybarwione, ciągle nieco zielonych

7/10
20,2
6,8
uzyskany moszcz , pestki choć brązowo-zielone wewnątrz kryją zupełnie i całkowicie dojrzałe taniny

O późniejszym  zbiorze Rondo zdecydowało znacznie wolniejsze i nierówne wybarwianie pestek niż w Regencie. Częściowo wynikało to też z  przebiegu pogody. Rondo zostało zebrane kilka dni po ustaniu deszczy, które padały od 1-go do 3-go  października.  


Winnica Villa Nova
W dniu 5/10 odbyły się zbiory Merzlinga, które zapoczątkowały Winobranie 2006 w Nowej Wsi. W tym roku Merzling dojrzał przed takimi odmianami jak Muscat Odeski czy Bianka.

Uzyskane wyniki dla odmiany Merzling:
Data

Cukier Bx (% sacharozy)

Kwasowość g/l

Uwagi

14/09
13,919/09
16,524/09
18,530/09

18,25

9

nasiona wybarwione w 80%

2/10

18,25

7,35

nasiona wybarwione w 90%

3/10

18,5

6,55

nasiona wybarwione w 95%

3/10
18
7,5 g/l
uzyskany moszcz (pomiar areometrem wykazał 16,5 CNM tj. 165 g/l cukru (ok. 18 Bx).

W przypadku Merzlinga istnieją duże rozbieżności w określeniach terminu dojrzewania. Określa się go od wczesnego po późny. Wydaje się, że odmiana potrzebuje dużo ciepła w okresie wzrostu i dojrzewania jagód i jeśli warunki są sprzyjające, dojrzewa wcześniej. W gorszych sezonach potrzebuje jesienią znacznie więcej czasu i wtedy musi być zbierany późno. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż właśnie Merzling wiosną został odkryty kilka dni wcześniej niż inne odmiany, mogło to mieć wpływ na różnice w terminach gotowości do zbioru.

Uzyskane wyniki dla Rondo:
Data

Cukier Bx (% sacharozy)

Kwasowość g/l

Uwagi

14/09

16,519/09

1724/09

20


po długim okresie pogody bez opadów

30/09

19

13,35

początek deszczowej pogody

2/10

19

9,75


8/10

19

8,6


11-12/10
19
9
uzyskany moszcz , pomiar areometrem wykazał 17,5 CNM tj. 175 g/l cukru (ok. 19 Bx).


Winnica pod Radomiem
W dniu 5/10 odbyły się zbiory Rondo, Regenta i Marechal Foch.

Uzyskane wyniki dla odmiany Regent:
Data

Cukier Bx (% sacharozy)

Kwasowość g/l

Uwagi

12/09

17,6wybrane jagody
14/09

19


wybrane jagody

3/10

19,1


po deszczowej nocy

7/10

20,3


średnia z ok.10 jagód, po kilku dniach dobrej pogody

7/10
20,0
6
uzyskany moszcz

Na tle pozostałych dwóch odmian Regent mimo, iż zgromadził najmniej cukru, ogólnie wypadł jednak najlepiej. Całkowicie potwierdziły się obserwacje z Mierzęcina, także pod Radomiem pestki Regent wybarwiły się wcześniej niż u Rondo i znacznie bardziej równomiernie. Również smakowo, choć  to zawsze sugestywna kwestia, Regent prezentował się  najlepiej. Stosunkowo dobrze wypadł Regent pod kątem odporności na choroby grzybowe, na pewno wykazał się większą odpornością niż Rondo. Niepokój może jednak budzić stosunkowo niska kwasowość.  

Niezbedna pomoc przy zbiorach Regenta, Ola i Natalka.

Uzyskane wyniki dla odmiany Marechal Foch:
Data

Cukier Bx (% sacharozy)

Kwasowość g/l

Uwagi

14/09

21


wybrane jagody

3/10

22,6


po deszczowej nocy

7/10
22,0
8
uzyskany moszcz

Uzyskany moszcz z Marechal Foch był jedynym, który nie wymagał szaptalizacji. Przyjmując proporcjonalną poprawkę w wysokości 3/20 (opisane w tekście POMIARY ZAWARTOŚCI CUKRU W GRONACH. Pomiary w winnicy - REFRAKTOMETR) otrzymamy następujące wyliczenia:
22 Bx tj. 220 g/kg   (220 gram ekstraktu całkowitego tj cukru wraz z niecukrami na kg moszczu)
22 - 22*3/20 =18,7  KMW  tj. 187g/kg  (187 gram cukru na kg moszczu)
Jeden kg moszczu zajmuje w tym przypadku objętość ok.: 187*0,625 + (1000-187) = 116,9 + 813 = 929,9 ml.
Stąd zawartość cukru wyliczona w g/l wynosi: 187/929,9 * 1000 tj. ok. 201 g/l.
Ponieważ 1% alkoholu powstaje wg normy UE z 16,83g cukru, możemy obliczyć, że potencjalny alkohol może wynieść w tym przypadku 201/16,83 tj. ok.11,94%.

Zamieszczone obliczenia są oczywiście uproszczone, bazują na poprawce 3/20 podczas gdy każdorazowo moszcz co roku jest inny, a jego ekstrakt bezcukrowy zależy od pogody, odmiany, stopnia dojrzałości i ilości barwnika jakie dana odmiana posiada. Założona sprawność drożdży także nie musi być osiągnięta.
Jednocześnie pokazuje to jak mało przydatna jest skala Bx w porównaniu do cukru wyrażonego w g/l, jaki możemy odczytać z odpowiednich gęstościomierzy przeznaczonych do badania moszczu.

Grona Marechal Foch zostały w tym roku zaatakowane przez botrytis. Po raz kolejny potwierdza się stosunkowo duża zbieżność klimatyczna do upraw na terenie Niemiec, gdzie wystąpił w tym roku silny atak botrytis o czym już wspominaliśmy na naszych łamach (przebieg pogody był praktycznie identyczny). Warto podkreślić, że botrytis jest szczególnie natarczywe w stosunku do odmian, które posiadają mocno zbite czyli kompaktowe grona (objawiło się to także w przypadku Johannitera). Nie jest tu zatem istotna bardzo duża odporność tej odmiany na choroby grzybowe, to nie wystarczy aby zawsze zachować zupełnie zdrowe grona. Potwierdzają się także doniesienia z USA, gdzie w korzystnych miejscach czy sezonach Marechal Foch potrafi gromadzić nawet do 24 % cukru, także w Polsce gromadzi więcej cukru niż Rondo czy Regent.


Uzyskane wyniki dla odmiany Rondo:
Data

Cukier Bx (% sacharozy)

Kwasowość g/l

Uwagi

12/09

17,0wybrane jagody
14/09

18,25wybrane jagody
3/10

20,3


po deszczowej nocy

7/10

19,2


średnia z kilku jagód (w tym 2 wyraźnie mniej dojrzałe)

7/10
20,5
6,5
uzyskany moszcz

Coś zaskakującego i dziwnego stało się z dojrzewaniem Rondo w tym roku, najprawdopodobniej  na skutek zaskakująco gorącego lipca i wilgotnego sierpnia. Z wielu miejsc gdzie uprawia się Rondo dostawaliśmy informacje, że bardzo długo Rondo nie osiągało należytej dojrzałości. Doszło zatem do sytuacji, że zbiory Regenta mogły się odbywać nawet przed Rondo, co raczej nie jest typowe! Również smakowo wydaje się, że Rondo w 2005r. było lepsze. Opinii tej zdecydowanie nie potwierdzają osy i ptaki, wiele wskazuje na to, że Rondo to ich ulubiona odmiana. Mniejszym powodzeniem cieszyły się nawet grona Siegerrebe, które uchodzi za niezwykle podatne na ataki os.

Niestety przebieg pogody sprawił, że pojawiło się nieco chorób grzybowych. Botrytis zmniejszyło nieznacznie ilość a mączniak rzekomy jakość, uszkadzając część liści i pogarszając warunki fotosyntezy. Dowodem tego jest także spora rozbieżność w dojrzałości poszczególnych jagód. Wśród ostatniej próbki pobranej w dniu zbiorów znalazły się dwie jagody o dojrzałości zaledwie 15 i 16 Bx podczas gdy najwyższy pomiar wyniósł 22,5Bx! Tak niskie pomiary przy jednocześnie dużej rozbieżności pokazują, że nie była to uprawa w warunkach optymalnych dla rozwoju i dojrzewania roślin. Niewątpliwe  w przypadku  Rondo trzeba zwrócić szczególną uwagę na kwestię przeciążenia krzaków i ich ochrony chemicznej, tak aby zapewnić zbiory najwyższej jakości. Cel powinien być jasny: w pełni dojrzałe fizjologicznie owoce, przy zbalansowanym  poziomie cukrów i kwasów, najlepiej bez konieczności szaptalizacji lub z jej umiarkowanym udziałem. 

Pomiary moszczu Rondo w % sach. 


Hajnówka.
Jak co roku nasz kolega i współautor portalu Dariusz Rzosiński zebrał w Hajnówce odmianę Marechal Foch.

Data, zawartość cukru, kwasowość
Marechal Foch
16.09- 17,5 Bx
30.09- 21 Bx, 8,9g/l - zbiór
Podobnie jak w poprzednich latach potwierdza się zatem, iż odmiana utrzymuje umiarkowaną kwasowość w granicach 7-9 g/l. 
Poprzednie lata:
29.09.2003 – 23 Bx, 7,8 g/l
09.10.2005 - 22 Bx, 7 g/l 


Już po publikacji niniejszego artykułu otrzymaliśmy dane od jednego z naszych czytelników.
Winnica „Dolina Nilu”, Kolbuszowa, woj. podkarpackie

Data, zawartość cukru, kwasowość
Seyval Blanc
12.08-12 Bx
14.09-17.5 Bx, 13.2g/l
19.09-18 Bx, 12.7g/l
27.09-18 Bx, 9.7g/l
30.09- 19.2Bx, 8.4g/l - zbiór

Regent
14.09 - 17 Bx, 12.97g/l
19.09 - 18 Bx, 12.6 g/l
27.09 - 18 Bx, 8.02 g/l
02.10 - 19.2 Bx, 7.5g/l - zbiór

Rondo
02.10 24 Bx, 9.6g/l
24.08-14 Bx
14.09-17,5 Bx, 12g/l,
19.09-17,8 Bx, 10.5g/l,
27.09-19.8 Bx 9.37g/l
02.10 24 Bx, 9.6g/l – zbiór, Rondo przy zbiorze było częściowo zbotrytyzowane.
(komentarz WP: to może wyjaśniać rosnącą kwasowość przy dużych poziomach cukru, w wyniku ataku botrytis także kwasy podlegają koncentracji o czym wspominaliśmy)

Z ciekawostek: Aurora 5.10.2006 miała 26 Bx. 


Dane do artykułu dostarczyli:
Łukasz Chrostowski – winnica Mierzęcin
Jerzy Siemaszko – winnica Villa Nova
Dariusz Rzosiński
Ryszard Cacaj  - winnica „Dolina Nilu”

Dziękujemy!

Zebrał i opracował Krzysztof GórkaOstatnia aktualizacja ( wtorek, 14 listopad 2006 )
< Poprzedni   Następny >

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team